Hizmetlerimiz

Daha İyisi Mümkün mü?
Mümkün. Buna inanıyoruz. Hizmetlerimizi sağlarken iş süreçlerimizin tüm detaylarını sürekli olarak gözden geçiriyor, ele aldığımız projelerde müşterimize veya firmamıza daha yüksek değer yaratacak en küçük geliştirme fırsatını bile çok ciddiye alıyoruz.01

DANIŞMANLIK

Proses otomasyonu alanındaki deneyim ve yetkinliklerimizi son kullanıcı firmalara danışmanlık hizmeti olarak sunuyoruz.

Projelerin erken aşamalarında yapılan tercihlerin doğruluğu, yıllar içerisinde müşterilerimize çok önemli değer yaratmaktadır. İşletme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve otomasyon projelerinin en etkin şekilde yönetilmesi için gerekli uzmanlığı tek elden sağlıyoruz.

 • İşletmeler için Otomasyon ve Veri Yönetimi Yol Haritası (Masterplan) oluşturulması
 • Kullanıcı taleplerinin derlenmesi
 • Temel ve detay mühendislik süreçlerinin yönetimi
 • Etkin proje bütçelemesi
 • Sistem ve enstrüman şartnamelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Satınalma yönetim süreçlerine destek verilmesi
 • Devreye alma ve proje kapanışı sürecinin yönetilmesi

02

MÜHENDİSLİK

Endüstriyel Projelerin başarısı, tüm detayları ile ele alınmış bir mühendislik sürecinin kalitesine bağlıdır.

EPC firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılanmış bir firma olarak bir otomasyon projesinin ihtiyacı olan tüm döküman setini tek elden sağlayabiliyoruz. Ön tasarım (FEED), temel ve detay mühendislik, dokümantasyon aşamalarını büyük bir titizlikle ele alıyor, bu sayede projenin genelinde önemli tasarrufların yapılmasına yardımcı oluyoruz.

 • Enstrüman ve Sinyal Listelerinin oluşturulması
 • Logic diagram ve Cause & Effect diagram hazırlanması
 • DCS / PLC / MCC panoları bağlantı ve genel görünüm çizimlerinin hazırlanması
 • Sistem konfigürasyonu ve network diagram hazırlanması
 • Loop diagram hazırlanması
 • Enstrüman datasheet’lerinin hazırlanması
 • Kablo listeleri ve tanımlamaların yapılması

03

UYGULAMA - SİSTEM ENTEGRASYONU

DCS, PLC, SCADA, HMI, MCC, ERP, .. Kusursuz bir entegrasyon için tüm dilleri konuşabilmelisiniz.

Endüstriyel proses otomasyonuna yönelik yirmi yılı aşkın uygulama deneyimimiz ile sistem entegrasyonuna yepyeni bir boyut getiriyoruz. Entegre mühendislik yönetim sürecimiz ile zincirin tüm halkalarının eksiksiz ve uyum içinde tamamlanmasına yardımcı oluyor, kapsamlı bir test ve FAT süreci ile en karmaşık uygulama çalışmalarını başarı ile sonuçlandırıyoruz.

 • DCS ve PLC Sistemleri
 • SCADA Sistemleri
 • S88 Normunda batch yönetim sistemleri
 • Raporlama sistemleri (Temel Seviye)
 • Enstrüman temini, kurulumu ve devreye alma çalışmaları
 • 3. Parti sistemler ile entegrasyon çalışmaları


04

ENDÜSTRİYEL VERİ YÖNETİMİ

Endüstri 4.0, IIoT ve Cloud, işletmelere kültürel bir devrimin parçası olma fırsatı sunuyor.

Artan global rekabet, üretim ortamlarında verim kaybına yol açan tüm unsurların ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Bu amaçla firmaların ilk etapta güvenilir ve hızlı bir veri toplama sistemi kurmaları, sonrasında da bu verileri değerlendirecek ortamları oluşturmaları gerekiyor.

Yaklaşık on yıldır, işletmelere veriye dayalı üretim sistemleri hizmeti veriyor, bu sayede üretimin her aşamasında rekabet avantajı sağlıyoruz.

 • Endüstri 4.0 ve IIoT ihtiyaç analizi çalışmaları
 • Plant Historian (Gelişmiş veri toplama)
 • Raporlama sistemleri
 • Gerçek zamanlı OEE ve duruş raporlaması
 • İşletmeye ait KPI değerlerinin otomatik olarak oluşturulması
 • Enerji İzleme Sistemleri
 • ERP Entegrasyonu
 • Mobil erişim ve web tabanlı dashboard uygulamaları

20+

yılda


20+

ülkede


100+

işletmede


500+

proje