Üretim Yönetim Sistemleri (MES)

SIMPLEX Üretim Yönetim ve Veri Toplama Sistemleri (MES)

İşletmeler sayılarla yönetilir.
İntegrol'ün üretim faaliyetlerine yönelik operasyonel yönetim yazılımları ailesi SIMPLEX, hızlı karar alma süreçleri için ihtiyaç duyulan güvenilir üretim bilgilerini gerçek zamanlı olarak kullanıcının hizmetine sunmaktadır.

Simplex İş Emri Takip Modülü

ERP sistemleri tarafından hazırlanan veya üretim/planlama sorumluları tarafından oluşturulan iş/üretim emirlerinin iş istasyonları ve operasyonlar boyunca otomatik olarak izlenmesini sağlar. Web tabanlı üretim izleme yapısı, herhangi bir zamanda hangi hat üzerinde hangi ürün çalışılıyor, üretimin beklenen bitiş zamanı vb bilgiler anlık ve canlı olarak görünebilir kılmaktadır.

Bu modül, aşağıda tarif edilen EDIX-100 Enerji Dağıtım İzleme ve Kontrol Modülü ile birlikte kullanıldığında, her iş emri için oluşan gerçek enerji (elektrik, yakıt, su vb) maliyetlerini otomatik olarak hesaplama ve raporlama imkanına da sahiptir.

Simplex Hat Performans İzleme Modülü

Üretim ve paketleme hatlarının anlık çalışma performanslarının izlenmesi için gerekli yapıyı sağlayan bu modül, hatlara ait OEE hesaplarını, işletme tarafından oluşturulan KPI hesaplarını otomatik ve anlık olarak hazırlamaktadır.

Oluşturulan değerler isteğe göre raporlanabildiği gibi üretim holüne konacak büyük ekranlar üzerinden operatörlerin anlık olarak izlemesi de sağlanabilmektedir.

Simplex Master SCADA ve Historian Modülü

İşletmelerde dağınık durumda bulunan mevcut SCADA sistemlerinin üst bir MasterSCADA yapısında toplanması ve kritik parametrelerin güvenilir bir şekilde kayıt altında tutulması amacı ile kapsamlı bir plant Historian desteği verilmesini sağlamaktadır. Bu modül sayesinde işletmenin farklı birimlerinin tek noktadan Web tabanlı olarak izlenmesi imkanı oluşmaktadır.

Historian modülleri, klasik veritabanı uygulamalarına göre çok yüksek hızda kayıt güncelleme ve veri erişimi imkanları sağlamakta olup özellikle fırın, kazan, rafineri, reaktör vb. proseslerin kritik parametlerini kayıt altına almak için destek sağlamaktadır.

Simplex EDIX-100 Enerji Dağıtım İzleme ve Kontrol Sistemi

İşletmelerin en önemli maliyet kalemlerinden biri olan enerji giderlerini kontrol etmenin en kolay yolu hangi hatların veya faaliyetlerin ne kadar tüketim yaptığının anlık olarak izlenmesidir. EDIX-100 platformu, AG-OG enerji analizörleri, akıllı röle üniteleri, kesiciler ve çeşitli akışmetrelerden derlenen yakıt, gaz vb tüketimlerini güvenli bir şekilde kayıt edip raporlamak üzere tasarlanmıştır.

EDIX-100, diğer SIMPLEX modülleri ile entegre çalıştırılabildiği gibi, istendiği takdirde fabrikaların tüm yardımcı işletmelerinin izlenmesi için bağımsız olarak da kullanılabilmektedir.


SIMPLEX Üretim Yönetim ve Veri Toplama Sistemleri (MES)
Simplex İş Emri Takip Modülü
Simplex Hat Performans İzleme Modülü
Simplex Master SCADA ve Historian Modülü
Simplex EDIX-100 Enerji Dağıtım İzleme ve Kontrol Sistemi